Essequebo and Demerary Royal Gazette 1807 June 06

Vol. II.)

The
ESSEQUEBO [Colophon] & DEMERARY
ROYAL [Colophon] GAZETTE.

(No. 75.

 
Saturday, June 6th, 1807.

Notice is Hereby Given, that the Six Months Return of Slaves, from the 31st day of December last, to the 30th of this Month, must be given in to this Office between the 1st and 21st of July next; Blank Schedules for filling in these Returns may be had in three days from the date of this Publication at the Ferry's [sic] of Mahaicony, Mahaica, and Demerary River, and at this Office; and as speedily as possible, they will be sent to the Burgher Captains of the different Districts.
King's Receiver's Office,
Demerary, 6th June, 1807.
Robert Phipps, Regr.

Notice is Hereby Given, that Blank Schedules for filling in Returns for Slaves for the Colony of Essequebo, are to be had by application to the Undersigned. These Returns must be filled up and given in between the 1st of July and the 11th of August next.
Fort Island Essequebo, 6th June, 1807.
D. Van Sertima, Regr.

Notice. [heading]
The Copartnership existing betwixt the Undersigned, under the Firm of "Robt. Ramsay & Co." is this day dissolved by mutual consent, and all Persons indebted to them are required to pay their respective accounts to the said Robt. Ramsay, who is hereby duly and solely authorised to give discharges for the same; and all Persons having claims against them, are required to render in their accounts without delay, that their affairs may be closed as speedily as possible.
Robt. Ramsay,
Archd. McGuffie.
Demerary, Kinston [sic], 31st May, 1807.

Notice is hereby given that the Copartnership hitherto subsisting between the Subscribers, under the Firm of Telford, Naghten & Co. is this day dissolved by mutual consent. All Persons having accounts to settle relative thereto, will please address themselves to the two last Subscribers, who have undertaken and are fully authorised to arrange the same.
Danl. Telford,
Demerary, Thos. Naghten,
6th June, 1807. Thos. Fitzgerald.
N.B. The business heretofore transacted by Telford, Naghten & Co. will be continued until the 31st December next, under the Firm of
Naghten & Fitzgerald.

Just Imported. [heading]
In the Ship Ruth, Capt. Warden, from Newfoundland; - A Cargo of Merchantable Cod fish in Casks of 3, 4, 6 and 8 Quintals each, which they will Sell Reasonable for Immediate Payment.
The Ruth will sail for Clyde, with July Convoy. For Freight or Passage apply to
McInroy, Sandbach & McBean.
Demerary, 6th June, 1807.

Any Young Lad who writes a good hand, and can be well recommended may hear of a situation in a Counting House to reside on the East Coast of this River. Apply to the Printer. Demerary, 6th June, 1807.

For Liverpool. [heading]
The Ship Barton, John Ford, Master, will sail with the first Springs in July.
For Freight or Passage apply to
Barton, Deane & Co.
Cumingsburgh, 6th June, 1807.

For London, [heading]
To Sail with the July Convoy. [heading]
The well known Ship Harmony, Wm. Wilson, Master, who will be obliged to his Friends for their early assistance, a great part of the Cargo being already engaged. For Freight or Passage apply to the master on board, or at the Store of Peter Verbeke, Esq. New Town. Demerary, 6th June, 1807.

To Let. [heading]
The large and Convenient House on Werk & Rust, formerly occupied by the Eendracht Society. For particulars apply opposite the said House to
6th June, 1807. N. Cline.

All Persons having demands against Plantation Free & Easy, are desired to render them in within fourteen days from this date to the Subscriber.
John Culpeper.
Stabroek, 6th June, 1807.

Lost. [heading]
A Gold Seal with the impression of a Female Head on it, and a Key belonging to Lieut. Mayers, of the Royals. Any Person bringing the said Seal and Key, shall be handsomely Rewarded.
Camp, 6th June, 1807.

An Officer's Dirk with a Black Waiste [sic] Belt has been picked up in Cumingsburgh by a Negro Boy. Whoever the same may belong to, can have it restored by applying at the Printing Office, and paying for this Advertisement, with a small Reward to the Negro.
Demerary, 6th June, 1807.

Secretary's-Office, Demerary.
Notice is hereby given on the part of the Secretary, that the following Persons intend Quitting this Colony, at the expiration of the following dates, Viz: -
Mr. Ralph Lacy, with the first Convoy, - June 5th.
Mr. N. Volkerts, with July Convoy, - June 5th.
Mr. James Grant, with the first Convoy, May 23d.
Mr. John Newton, with the next Fleet, May 20th.
Mr. William Frederick Wells, with the next Fleet, May 20th.
Mr. Thomas B. Rofnar, with the next Fleet, May 20th.
J. C. Stadtman, First Clerk.

Huwelyks Bekendmaking. [heading]
Alzo de navolgende Persoonen van voorneemees [sic] zyn met elkander een Wettig Huwelyke aan te gaan, als:
William Livingstone, gebooren te Antegua [sic], Bruidegom, ter eenre, - En
Maria Harny Weduwe van Henry Martin, gebooren te Granada [sic], Bruid ter andere zyde, EN
De Heer Henry Cortys Pollard, Gebooren te Barbados, Bruidegom ter Eenre met Mejuff. Christian Ann Downing, Weduwe van Joseph Downing Bruid ter andere zyde.
Zo werd een ieder daarvan by deeze geadverteerd, ten einde de geenen die zig daar teegens vermeenen te kunnen opposeeren zulks in tyds te doen daar en zoo het behoord.
Zynde de eerstgem. het Tweede gebod en laast gem. het Eerste Gebod.
Actum ter Secretary van Rio Demerary deezen 2e Juny, 1807.
J. C. Stadtman, Eerste Clercq.

Also de Wel Edele Heer Dirk Hola Van Nooten Junior, gebooren te Schoonhoven in Holland, meerderjarig jongman Bruidegom ter Eenre, - En Mejuffrouw Anna Maria Christophels, gebooren te St. Eastatius [sic] minderjaarige longe dochter, geadsisteerd met de Wel Edele Gestrenge Heer M. van Kerkwyk en Vrouwe Anna Spooner, echtelieden, als desseelfs famalele representeerende Bruyd ter andere zyde.
Van voorneemens met elkander een Wettig Huwelyk aan te gaan, zoo werd een eider daar van by deezen geadverteerd, ten einde de geenen die zich daar teegens vermeenen te kunnen opposeeren zulks in tyds te doen daar en zoo het behoord.
Zynde die het 2de Gebod.
Actum ter Secretary van Rio Demerary deezen 30de May, 1807. In Kennisse van my,
J. C. Stadtman, Eerste Clercq.

Also de Heer Abraham Van Den Bosch meerdejaarig [sic] jongman, gebooren, te Haarlem, Bruidegom ter Eenre; - En Vrouwe Margaretha Raatje eerder Weduwe van Christian Geerman en laast Weduwe van den Heer Paardevoort, Bruid ter andere zyde.
Van Voorneemens zyn met elkander een Wettig Huwelyk aan te gaan, zo words een ieder daar van by dezen geadverteerd te einde die geenen die zig daar teegens veermennen te kunnen opposeeren zulks in tyds te doen daar en waar te bohoord.
Actum ter Secretary van Rio Demerary deeze 30de May, 1807. In Kinnise [sic] van my
J. C. Stadtman, Eerste Clercq.

Allen de geenen welke iets te pretendeeren hebben van, of verschuldigd zyn, aan de Boedel en Nalaatenschap van Wylen den Heer G. F. O. Schaffert geleeve daar van opgave, en betaaling te doen ter Comptoir van den Heer en Mr. M. LaMaison, of wel ter Secretary alhier.
Actum ter Secretary van Rio Demerary, deezen 3de, Juny 1807.
J. C. Stadtman, Eerste Clercq.

Wordt mits deezen bekend gemaakt dat ter Commissariaale Vergaadering in de Maand July eerstkoomende:
[compare with 18070523EDRG; this revised listing inserts the following items before the one designated as 'En laastelyk']
Door de Gemachtigdens van de Heer Thomas Cuming Transport van het Lot No 176 in Cumingsburg aan Roderick McLeod.
Door Hugo Cantzlaar q.q. McPierson [sic] Transport van de quart Concessie No 10 aan de Noord dam in Stabroek aan de Representanten ten Boedel M. Aut.
Door M. A. Eberhardie Prive en qq Transport van de Concessie No 55 aan J. G. Heiniken.
Door J. Bergh in qualiteit als Speciaale gevolmachtigde van J. W. Bruninghaus Transport van een Concessie en gebouwen geleegen op de voorgrond van Plantagie Werk & Rust, tusschen de Concessie van J. Verwaayen en her awars Pad bevoorens geoccupeerd geweest by de Leeden van de Societeit Eendragt, aan N. Cline.
Door F. Horn Transport van de halve Concessie en gebouwen bekend onder No 64 geleegen aan de middel dam van de Hoofdplaats Stabroek aan Nanny Anderson.
Door J. P. Valz qq de Weduwe Bastiaanse twee Hypotheecq op de Plantagie Zelden Rust en L'Oratoire faveure C. Macrae q.q.
Door de Erven Fraser qq. Transport van twee Looten Lands op Cumingsburg bekend onder No. 272 & 273 aan Roderick Young.
Door de Ontsanger der Colonie Casse Transport de Concessie en gebouwen aan de middel straat van Stabroek bekend onder No 49 aan N. Rousselet.
Door J. L. Soret Transport van een Neger genaamd Nectar aan Julia Dooridi, Vrye Indianen, alsmeede een Neeger genaamd Adonis en een Negerinne Kitty aan Esther Sarah Soret.
Door Charles Vincent Transport van de halve Concessie en gebouwen geleegen aan de middel dam van Stabroek bekend onder No 68 aan G. Ryk, welke laaste ten zelve daage zal passeeren Hypotheecq op gem: halve Concessie en gebouwen in faveure van voorn: Charles Vincent.
. . . [see 18070523EDRG for 'En laastelyk']
Actum ter Secretary deezen 22 Mey 1807.
J. C. Stadtman, Eerste Clercq.

Rio Essequebo. [heading]
Word mits deezen aan elk en een ygelyk bekend gemaakt dat door den ingezeeteden J. C. Ernst by donnatie Inter-Vivos zal worden geschonken Vrydom en Ontslag van alle Slaafsche diensthbaarheyd aan de navolgende hem in Eygendom toebehoorende Slaaven, te weeten: - De Negerin Amba en haar twee Mulatte Kinderen Elizabeth en Geertruyda, benessens Hermrnus [sic] waar van Moeder is disselvs Slavinne genaamd Jaba. Imand hier teegens wettige Sustinuen van oppositie vermeenende te hebben addressere zig voor 1[illegible] July aanstaande ter Secretary van voorschr. Rivier.
A. Van Ryck de Groot.

{Transcriber's note: minor changes here from first appearance in 18070530EDRG]
By Authority, I the Underwritten first Marshal of this Colony (after precedental process of Law) will publicly Expose and Sell in the presence of the Councellors Commissaries of the Hon: Court of Justice and their Secretary in the Town of Stabroek on Tuesday the 7th July next, as follows:
1st. - In behalf of J. Staunton versus Philidore Leith, the Concession or Water Lot situated on the front lands of Plantation Vlissengen, next the Concession of Mr. F. Meagher, with the Dwelling house thereon, long 30 by 20 feet wide, of Colony wood, a new store house unfinished, a side building serving for kitchen, &c. and a necessary house.
2d. - In behalf of Thomas Cuming versus Thomas Frier, a Concession or Lot of Land situate on the front of Plantation Vlissengen, betwixt the Lotts of Mr. L. Barnes and that of J. Hacket, formerly the property of Mr. E. Loncke, with a Dwelling house thereon of Colony wood (standing on posts) long 40 by 30 feet wide, not yet floored, one do. (also on posts) of American wood, long 30 by 20 feet, a side building serving for a kitchen, store, &c. a black-smith's shop, and a necessary house.
3d. - In behalf of J. D. Scantlebury and Philip Cambridge Executors to the last Will of Gidney Howard versus Samuel Mackay, the Concession No. 337, situated in the Town of Cumingsburgh Street, Lr: F, with the buildings thereon, consisting of two side buildings, each 30 feet by 20, more or less; the one serving for a Dwelling house and for kitchen, &c. all of Colony wood, two smaller buildings, a pigeon house and necessary.
4th. - In behalf of the Widow De Beet versus J. H. Giezenhuyzen, a half Lot of Land situated on the Middle Dam Stabroek, on the East side bound by the Concession of Mr. J. L. Eils, and on the West side by the Colonial Prison, with all the buildings there and in such as they are now occupied by, and taken under Execution from the said Giezenhuyzen.
In case any Person should conceive to have a right to oppose against any of the above Sales, address themselves in writing to the Marshal's Office, where I shall receive them as opposer or opposers and appoint a Day to go to Law; and any Person or Persons inclined to purchase are requested to attend on the day of Sale above mentioned.
Rio Demerary, 30th May, 1807.
Mart: Smit, first Marshal.
Translated from the Dutch.
D. P. Simon, Sw. Translator.

Runaway, a Negro Man by the name of Phoenix, speaks good English, well made, and would pass for a Sailor, having been employed on board some vessels in the River for near Three Months past. A Reward of One Joe will be given for securing him in the Barracks or delivering him to the Subscriber in Mahaica. All Persons are forbid employing or harbouring him under penalty of the Law being enforced against them.
Ann B. Long.
Mahaica, 6th June, 1807.

The Friends of Messrs. Thos. Daniel & Sons, Bristol, are particularly requested to give Notice to the Subscriber on or before the 15th Inst. of the Exact Quantity of Produce they intend Shipping on the Rossetti for that Port, after which Period they will be excluded the Privileges of Shipping on the said vessel; and general Freight (ample sufficiency of which has already offered for her Loading) will be received; as the Interest of her Owners will not admit of further delay.
C. D. Forrester.
Demerary, 6th June 1807.

Now On Sale at the House lately occupied by Mr. R. S. Turton, in Bridge Town, where the Subscriber has removed, the following articles on very moderate terms to approved Customers, viz: -
[first column]
Fish in hhds. and boxes,
Herrings in barrels,
Superfine flour,
Pilot Bread,
Irish Butter,
Hams, Cheese,
Wired Porter and Beer,
Refined Sugar, tea,
Choice old Madeira per cask or dozen,
Port wine per dozen,
Cogniac Brandy,
Holland's Gin in pipes and cases,
Old Rum in 5 and 10 gallon kegs,
New Rum per puncheon,
Sugar in barrels,
Soap and Candles,
London Oats in punchs.
Building & temper lime,
White pine lumber,
White oak shooks and heading,
[second column]
Red oak ditto,
Red oak staves,
New England shingles,
Oars, Anchors, and Grapnels,
Boat Cables, Cordage of different sizes,
Deep sea lines, fishing lines,
Sein and sewing twine,
Brown thread,
Oznaburgs,
Cotton & coffee bagging,
Hard and tin ware,
Earthen ware in setts,
Hour glasses,
Spermaceti and lamp oil,
Tar and Pitch,
Fowling pieces,
Powder and shot,
Negro hats & blanketts [sic],
Salempores, Russia sheeting, platillas,
Boots and shoes.
[end columns]
Wm. Roach.
Bridge Town, 6th June, 1807.

For Glasgow. [heading]
The Fast Sailing Armed Schooner Industry, Robert Crichton, Master, will sail the First Springs in July in Company with the Ship Barton. For Freight or Passage apply to the Master on board or
Alexr. Fullerton & Co.
Demerary, 6th June 1807.

Runaway. [heading]
From the Subscriber, a Negro Woman named Seisey, formerly belonging to Miss Betsey Game. One Joe Reward will be given to any Person or Persons that will lodge her in the Barracks, or deliver her to the Subscriber.
George Rainy.
Demerary, 6th June, 1807.

On Wednesday the Barton, Capt. Ford, arrived here in 45 Days from Liverpool, she brings no authentic news of any discription [sic]; . . .

The Ships for the Fleet are getting out of the River. The Demerary Brig went over the Bar Yesterday Morning.

Thursday being the Anniversary of his Majesty's Birth, the Demerary Militia turned out and marched to the Fort, (about 12 o'clock,) where the Royals and the 4th West India Regt. were already under arms; when a Feu de joy was three times repeated by the line with three Cheers in honour of the Day, the line was Commanded by Colonel R. Nicholson, who expressed much satisfaction at the appearance and discipline of the Militia. The Weather was very unfavourable, and the ground was a perfect swamp; - at 1 o'clock the firing from the vessels began, and had a very fine effect from the great number of armed vessels at present in the River. The Officers of the Demerary Militia Dined together at the Union Coffee House.

We understand it is the intention of several Gentlemen of the Colony to celebrate His Majesty's Birth-day, on the Corresponding Day in Old Style, which is the 15th Inst. by a Subscription Ball and Supper. There will no doubt be a great Assembly of all the respectable Ladies and Gentlemen of the two Colonies. - That Worthy Character and Public Spirited Gentleman Thomas Cuming, Esq. appears to be the promoter of this Patriotic Entertainment, assisted, we believe, by Messrs. McLeod, Macrae, and Fitzgerald, as Stewards.

Vessels Entered and Cleared since our last.

ENTERED.
Ship Ruth, Ninian Warden, from Newfoundland.
Brig Hannibal, R. Rogers, Portsmouth.
Ship Barton, J. Ford, Liverpool.

CLEARED.
Sloop Blackbird, J. Tynes, for Barbados.
----- Hiram, L. De Anglis, New York.
Ship Penelope, S. Bryan, Liverpool.
---- Choice, P. Slope, Ditto.
---- Triton, C. V. Dyk, London.
Brig Claude Scott, W. Croft, Liverpool.
Ship Eglentone, W. Hamilton, Glasgow.
---- Pelican, A. Bowes, London.
Brig Union, W. Kind, Ditto.
Snow Westbury, W. Gray, Liverpool.
Ship Tarleton, D. Jackson, Ditto.
---- Alexander, R. Scott, Clyde.
---- General Hunter, H. Mosson, Liverpool.
---- Norfolk Hero, K. McAskill, London.
---- Amelia, J. Shadford, Ditto.
---- Duke of Kent, J. Dougall, Liverpool.
Brig Nancy, Edwd. Wilton, Dublin.
---- Betsey, A. McLain, Belfast.

PUBLIC VENDUES. [heading]

On Monday the 8th instant [Transcriber's note: changes from '8th of June' to '8th instant' (see 18070530EDRG)]

On Tuesday the 9th instant, at the Vendue Office, by order of Colin Macrae and Anthony Osborne, Esqrs. the unexpired lease of Lot No. 9, in the New Town, with all the Buildings thereon, at present occupied by Thos. Hoppe, Esq. consisting of a Dwelling house and two side buildings; the one adapted for a store and the other for a kitchen and negro house, situated between the Vendue Office and the store of R. Younghusband, Esq. Terms of Payment will be made known at place of Sale.
Also by order of Mr. John Madden. [right pointing hand icon] See Advertisement.

On Wednesday, Thursday, and Friday, the 10th, 11th, and 12th inst. at the store of F. C. Otto, Esqr. - Dry goods, Ironmongery, Sadlery, Glass and Earthen Ware, &c.
Also a few Negroes belonging to the late firm of Pasquier & Otto.

On Monday the 15th inst. at the store of Philip Yates, in front of Plantation Vlissengen, his remaining Stock of Goods.

On Wednesday and Thursday the 17th and 18th inst. by order of R. S. Turton, Esq. at Mahaica, Household Furniture, &c. [right pointing hand icon] See Advertisement.

On Tuesday the 30th inst. by order of Mr. John D. Patterson, on the premises, the Plantation called Susanna's Rest, situated on the East Bank of the River Demerary, about one tide distant from Stabroek. The Plantation contains 1500 acres of good Land, on which there is growing (a short distance from the Water side) a quantity of Crab-wood. Also a Dwelling House erected thereon, 40 feet long and 32 wide, with Side Buildings, Negro Houses, &c.
On the same day will be sold separately, 30 Negroes, who have for many years been accustomed to the Timber cutting business.

List of Runaway and Arrested Slaves, in
the Stocks of Demerary, the 6th June, 1807.

Names.

Proprietors

Brought by

Faraba,

Montereaux,

Courabana.

Prince,

Wm. Munro,

Thos. Frankland.

Jack,

Hudson,

J. H. King.

Jack,

Smit

Grant.

And 1 new negro woman her name & owner unknown.
S. G. Martens, Drassart.

Stabroek: Printed and Published
(at Thirty-three Guilders per Annum)
By Edward James Henery.

 


Created: 04 September 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow