left arrow right arrow

Images of East and West - Overview

Images of East and West Home
Images of East and West
Introduction
How to use
Bibliography
Atlas and map books
Maps and drawings
Indexes
Personal names
Geographical names
Glossary

Overview of Atlases and Map Books

Maker
Short title
Koeman ref.*
Year Inv. Nos. Fiche Nos. No. Mf.
L.J. Waghenaer, Spieghel der zeevaart (Wag 1B) 1583 VEL A
1-116
576-595 20
L.J. Waghenaer, Speculum nauticum (Wag 4A) 1585 VEL B
1-121
596-616 21
L.J. Waghenaer, Speculum nauticum (Wag 5A) 1586 VEL C
1-114
617-635 19
L.J. Waghenaer (Lucas fils de Jean Chartier), Miroir de la navigation
(Wag 8A)
1590-1591? VEL D
1-115
636-655 20
Adr. Gerritsz., De zeevaert (Koeman Ger, only copy known) 1588 VEL E
1-56
656-665 10
Will Barendtz., Nieuwe beschrivinghe en caertboeck Middellantsche Zee (Koeman Bar 1) 1595 VEL F
1-61
666-676 11
Jac. Aerts Colom, De Vuerighe Colom (J. Col 7) 16321633 VEL G
1 1-183
2 1-86
677-722 46
Joris Carolus,
Het nieu vermeerde Licht (M.B 1.20)
1634 VEL H
1-284
723-770 48
Jacob Aertsz. Colom, De Vuerighe Colom (J. Col 9) 1645-1648 VEL I
1-18bis
771-787 17
Arnold Colom, Zee-Atlas ofte Waterwereldt (A. Col 2) 1665 VEL I bis 788-791 4
Anth. Jacobsz., Middellantsche Zee beschryving (Jac 48 C) 1648 VEL J
1-94
792-807 16
Pieter van Alphen, Nieuw Zee-Atlas of Waterweerelt (Koeman Alp 2, only copy known of this edition; best preserved copy of Van Alphen atlases) 1660 VEL K
1-27
808-812 5
Hendrick Doncker, Nieuw en Groote Lootsmans Zeespiegel (Don 32) 1661 VEL L
1-75
813-825 13
J. van Loon, Klaer Lichtende Noordstar ofte Zee-Atlas (Loon 4) 1666 VEL M
1-95
826-841 16
Pieter Goos with Dirk Davids, De Zee-Atlas ofte Waterweereld (Goos 1B) 1666 VEL Na
1-46
842-849 8
idem,
ibid.
(complete)
(Goos 1B)
1666 VEL Nb
1-52
850-858 9
J. van Keulen, C.J. Vooght & Dirck Jacobsz. van Akersloot,
De Nieuwe groote lichtende Zeefakkel (Keu 33B/57B/87A/109C)
1681-1684 VEL O
1 1-150
2 1-184
3 1-92
859-930 72
J. Robijn, Zee-Atlas (Rob 4) 1683 VEL P
1-62
931-941 11
Jacob Theunisz. & Ant. Jacobs, Nieu' en groot Loots-mans Zeespiegel (Jac 26B) c. 1690 VEL Q
1-340
942-998 57
Pene & Cassini, De Fransche Neptunus (M. Mor 3/6) 1693 VEL R
1-49
999-1007 9
idem, Le Neptune Francois (M. Mor 3/6) 1693 VEL R bis
1-47
1008-1015 8
J. van Keulen, Jan van Loon & Claes Jansz., Vooght De nieuwe groote lichtende Zeefakkel (Keu 38A/51A/51B/64/
88/110A/123D/135B)
1687-1706 VEL S
1 1-440
2 1-120
3 1-125
4 1-122
5 1-72
6a 1-127
6b 1-118
10 1-114
1016-1227 212
Diverse (J. van Loon, publisher), Eene verzameling van gedrukte paskaarten c. 1700 VEL T
1-11
bis 1-9
1228-1231 4
Anon., (Joannes & Gerard van Keulen, publishers), Eene verzameling van paskaarten n.d. VEL U
1-20
1232-1235 4
R. & J. Ottens (publishers), Atlas van Zeevaert en Koophandel (Ren 3) 1745 VEL V
1-178
1236-1267 32
F.J. Wiertz, Verzameling van nieuwe landvertooningen (Keu 144) 1786 VEL W
1-16
1268-1270 3
Hessel Gerritz., Rotario van West-Indische eilanden, Guyana, Brazilie 1627-1628
(mss)
VEL X
1-169
1271-1299 29
Anon., Beschrijving van de kusten van Brazilie, Chili en Angola c. 1640
(mss)
VEL Y
1-65
1300-1310 11
Anon., Beschrijving van de Westkust van Afrika, de Greinkust 18th c.
(mss)
VEL AA
1-25
1311-1315 5
Diverse, Various maps 17th-18th c. VELH
2-16
1316-1318 3
Anon., Verzameling...betrekking hebbende op de reizen van James Cook (printed maps included in a Dutch edition of the travels of Cook, and others, translated by J.D. Pasteur) c. 1790 VELH
273-287ll
1398-1407 10
Johannes Vingboons, circa 1660, Verzameling van paskaarten dienende tot de vaart naar Oost- en West-Indien (with a few printed maps by others) 17th-18th c.
(mss)
VELH 619 A-118 1498-1519 22
*Reference: C. Koeman, Bibliography of Terrestrial, Maritime and Celestial atlases, etc. (see selected bibliography).
OVERVIEW OF MAPS AND DRAWINGS
Area Period Inv. Nos. Fiche Nos.

No. Mf.

Europe 17th-19th VEL
1-116
VELH
17-79
288-291
1-23
1318-1341
1407


 

48

Africa 17th-18th VEL
117-215
741-859
VELH
80-104 292-320
23-40
171-197
1341-1345
1407-1413


 

 

57

Asia 16th-19th VEL
216-499
860-1375
VELH
105-253
321-567
41-108
197-342
1345-1393
1413-1479


 

 

330

Australia 17th-18th VEL
500-514
VELH
254
109-111
1393


 

4

N. America 17th-18th VEL
515-524 1376-1411
VELH
255-256
568
 
111-113
343-352
1393
1479-1480


 

 

16

C. America Caribbean 16th-19th VEL
525-649 1412-1487
VELH
257-259 569-570
114-154
352-374
1393-1394
1480


 

 

67

S. America 16th-19th VEL
650-740 1488-2175
VELH
260-272 571-618
155-171
374-575
1394-1398
1480-1498


 

 

243


Created: 25 July 2000   Last modified: 1 December 2000   Copyright © 1999,2000 Rodney Van Cooten

left arrow up arrow right arrow