Source: Canada Shipping Register for “Ottawa” (S383) 

Suggest a change: Source: Canada Shipping Register for “Ottawa” (S383)